بانک آزمایشات تشخیص طبی علائم و نشانه های بیماری ها علوم آزمایشگاهی آنلاین تعیین ریسک بیماری قلبی
نمونه گیری در منزل یا محل کار با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط قرنطینه
صفحه اصلی آزمایشگاه الکترونیک مقالات انتشارات آزمایشگاه جوابدهی آنلاین تالار گفتگو استخدام درباره ما
هماتولوژی

هماتولوژی

    در مهمترین و رایج ترین آزمایش این بخش يعنی آزمایشCBC از دستگاه سل کانتر کمپانی Sysmex ژاپن بهره گیری می شود. آزمایش رایج دیگر این بخش  ESR( سرعت رسوب گلبولهای قرمز) توسط دستگاه اتوماتیک ESR analyserاز کمپانیLinear  اسپانیا انجام می­گیرد. جهت جلوگیری از پیدایش خطای تایپی، دستگاههای فوق مستقیماً به سیستم جوابدهی وصل گردیده اند و نتایج از دستگاه مستقیماً به کامپیوتر جوابدهی منتقل می گردند.

آزمون  Hb.Electrophoresisنیز در این بخش برای تشخیص هموگلوبینوپاتی و تالاسمی انجام می گیرد. آزمایش هموگلوبین گلیکوزیله (Hb A1c) و آزمایش فروکتوزامین ( Fructosamin) به صورت روزانه با دو دستگاه نفلومتری و اتوآنالایزر جهت تشخیص و مانیتورینگ بیماران مبتلا به دیابت انجام می گیرد.

بخش هماتولوژی این مرکز مجهز به دستگاه های ذیل می باشد:

 دستگاه سل کانتر کمپانی Sysmex

 دستگاه الکترو فورز

 دستگاه کوآگلومتر

 دستگاه نفلومتری ( جهت آزمایش HbA1c )

دستگاه  سدیمان آنالایزر